หน้าแรก

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศูนย์จุดซ่อนเร้น หรือ ศูนย์รีแพร์)

ในสภาพสังคมปัจจุบัน เราจะพบว่ามีการยอมรับเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่าง เช่น การทำศัลยกรรมตกแต่ง ซึ่งปัจจุบันถือว่ามีส่วนช่วยเสริมบุคลิกภาพและช่วยเพิ่มความมั่นใจ อ่านเพิ่มเติม

 

การเปิด ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น)

ความงาม เป็นเรื่องของรสนิยมส่วนบุคคล ต่างคนต่างก็มีรสนิยมแตกต่างกันออกไป หากความงามนั้นเสริมความสุขและความมั่นใจในชีวิตคู่ได้—จะเลือกไหม?— แม้ต้องแลกกับการเจ็บตัว ในสังคมไทยปัจจุบันการผ่าตัดตกแต่งอวัยวะในร่างกาย ให้ได้รูปทรงสวยงามถือเป็นเรื่องธรรมดา โดยเฉพาะการผ่าตัดตกแต่งใบหน้า, หน้าอกหรือสะโพก ที่ปัจจุบันมีการทำศัลยกรรมอย่างแพร่หลาย เพราะสังคมยอมรับมากขึ้นและแพทย์มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น เช่นเดียวกับการทำ ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้นจุดซ่อนเร้น)

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศูนย์จุดซ่อนเร้น)

ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการผ่าตัดตกแต่งจุดซ่อนเร้น แก่ผู้รับบริการกลุ่มสุภาพสตรีที่ต้องการ
เพิ่มคุณภาพชีวิตและเพิ่มความมั่นใจ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ได้ผ่านการปฏิบัติงานมานานกว่า 33 ปี และได้มีโอกาสทำผ่าตัดเฉพาะศัลยกรรมจุดซ่อนเร้นมากว่า 23 ปี ให้บริการผ่าตัดมากว่า 10,000 หัตถการ อ่านเพิ่มเติม>

ความทันสมัยของเทคโนโลยี

ศูนย์จุดซ่อนเร้น หรือ ศูนย์รีแพร์ ได้มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการใช้เลเซอร์เข้ามาช่วยในการผ่าตัดทางด้านนี้โดยเฉพาะ อ่านเพิ่มเติม>

ความมีมาตรฐานของสถานพยาบาล

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ได้เปิดให้บริการมากว่า 30 ปี ตามมาตรฐานของ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นระบบมาตรฐานของ ที่ได้มีการยอมรับกันในระดับประเทศ อ่านเพิ่มเติม>

การรักษา

เกี่ยวกับ ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น (ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช) และนรีเวชทางเดินปัสสาวะ 

https://www.drvitasna.com/laser-cosmetic-gynecology-procedures-th/

รายการผ่าตัด

เลเซอร์

นรีเวชทางเดินปัสสาวะ

ถาม-ตอบ (Q&A)

คำถามบ่อย เกี่ยวกับศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น และ ศัลยกรรมนรีเวชทางเดินปัสสาวะ