ภาพการ ฉีดสารเติมเต็มเสริมที่ แคมใหญ่ และ เนินหัวหน่าว

ภาพก่อนหลังการผ่าตัด