ภาพการแก้ไขหัวหน่าวและแคมใหญ่ผิดรูป

ภาพก่อนและหลังการผ่าตัดตกแต่ง แก้ไขหัวหน่าวและแคมใหญ่ผิดรูป หลังฉีดซิลิโค