จํานวนผลงานการผ่าตัดของ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง

 

ผลงานการผ่าตัดของ แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ที่บันทึกไว้ใน โรงพยาบาลยันฮี ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2542 ถึง 31 สิงหาคม 2560

 

รายการผ่าตัด

รวมจำนวน

 

1)- ผ่าตัดตกแต่งด้านหน้า-หลังช่องคลอด และผ่าตัดแก้ไขปัสสาวะเล็ด (TVT-O and Mini-ARC)

  861

2)-ผ่าตัดตกแต่งด้านหลังช่องคลอด(รีแพร์) และ เลเซอร์กระชับช่องคลอด

4,335

3)-ผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก และ ตกแต่งหนังคลุมคลิตอริส

 

     -และ ฉีดเสริมจีสปอท และ ฉีดสารเติมเต็มแคมใหญ่หรือหัวหน่าว 

 

    -และ ผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี และ ผ่าตัดตกแต่งปากชองคลอด 

 

   -และ ผ่าตัดตกแต่งแคมใหญ่ และ ผ่าตัดแก้ไขแคมใหญ่หรือหัวหน่าวหลังการฉีดซิลิโคน 

 

    -และ เลเซอร์ลดความคลํ้าอวัยวะเพศหรือขาหนีบ และทำเลเซอร์กระชับแคมใหญ่ โดยไม่ต้องผ่าตัด 

5,053

 

รวมจำนวนการผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมตกแต่งนรีเวชและการผ่าตัดทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะทั้งหมด

 

 

10,249

4)- ผ่าตัดมดลูก และผ่าตัดทางนรีเวชด้นอื่นๆ

1,030

5)-ผ่าคลอด

   103

   

จำนวนรวมทั้งหมดของการผ่าตัด

11,382

 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง ได้ทำการผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมตกแต่งนรีเวชและการผ่าตัดทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะ มากว่า 10,000 รายการ จึงถือได้ว่า แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญในด้านศัลยกรรมตกแต่งนรีเวชและการผ่าตัดทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะ ที่มีประสบการณ์มากที่สุดคนหนึ่ง