ภาพก่อน-หลังตกแต่งเยื่อพรหมจารี

ภาพก่อน-หลังตกแต่งเยื่อพรหมจารี ร่วมกับตกแต่งปากช่องคลอด

ที่ผ่าตัดจริงทั้งหมดโดย แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง @ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

โปรด  คลิกที่นี่  เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับ รูปภาพก่อนหรือหลังการผ่าตัด

คำเตือน! ( Warning! ) เกี่ยวกับ ภาพก่อน-หลังตกแต่งเยื่อพรหมจารี

โปรด อย่าคลิก ภาพก่อน-หลัง ตกแต่งเยื่อพรหมจารี ถ้าอายุคุณยังไม่ถึง 18 ปี

เนื่องจากหน้าเว็บไซต์จะแสดงรูปภาพการผ่าตัด อวัยวะเพศหญิง ซึ่งเป็นเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะ 

นอกจากนี้ คุณสามารถขอดูรูปผ่านทาง เฟสบุ๊ค หรือ ทางอีเมล์ หรือ ทางไลน์