ภาพก่อน-หลังผ่าตัดเลเบีย แบบ Simple Edge

รึวิว ภาพก่อน-หลังผ่าตัดเลเบีย แบบ Simple Edge technique

ที่ผ่าตัดจริงทั้งหมดโดย แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง @ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

โปรด  คลิกที่นี่  เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับ รูปภาพก่อนหรือหลังการผ่าตัด

คำเตือน! ( Warning! ) เกี่ยวกับ ภาพก่อน-หลังผ่าตัดเลเบีย แบบ Simple Edge technique

โปรด อย่าคลิก ภาพก่อน-หลังผ่าตัด ตกแต่งเลเบีย แบบ Simple Edge technique ถ้าอายุคุณยังไม่ถึง 18 ปี

เนื่องจากหน้าเว็บไซต์จะแสดงรูปภาพการผ่าตัด อวัยวะเพศหญิง ซึ่งเป็นเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่โดยเฉพาะ 

นอกจากนี้ คุณสามารถขอดูรูป ผ่านทาง เฟสบุ๊ค หรือ ทางอีเมล์ หรือ ทางไลน์