เทคนิคการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก

เทคนิคการทำผ่าตัด ตกแต่งเลเบีย หรือ แคมเล็ก ซึ่งโดยทั่วไปจะมีวิธี การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก 3 วิธี ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ดีของการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก ขึ้นอยู่กับการเลือกวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมกับ โครงสร้างพื้นฐานของแคมเล็กของผู้ที่ต้องการผ่าตัด รวมทั้งต้องคำนึงถึงความชำนาญของแพทย์ที่จะทำการผ่าตัด ว่ามีความรู้และความชำนาญ ใน เทคนิคใด  

1) เทคนิคการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก โดยวิธี Simple edge excision technique

 • เทคนิคการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก โดยใช้วิธีการ Simple edge excision technique ศัลยแพทย์จะทำการตัดขอบส่วนเกินของแคมเล็ก ซึ่งวิธีการนี้จะเหมาะสมในผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ต้องการตัดเนื้อเยื่อบริเวณขอบของแคมเล็ก ในส่วนที่มีสีคล้ำหรือมีรอยย่นทิ้งออกไป
 • วิธีการนี้จะให้ผลการผ่าตัดที่ดี ในผู้เข้ารับการผ่าตัดที่มีแคมเล็ก ที่มีขนาดใหญ่และยาว และมีหนังส่วนเกินในส่วนหนังหุ้มคลิตอริสไม่มากนัก
 • ข้อควรระวัง คือการตัดขอบแคมเล็กออกมากเกินไป อาจทำให้เกิดอาการเจ็บเรื้อรังในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์

 

เทคนิคการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก มี 3 วิธี
วิธีการทำผ่าตัดโดยวิธี Simple edge technique

เทคนิคการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก

ก่อนทำผ่าตัด     

Picture2

หลังทำผ่าตัด 

 

2) เทคนิคการทำผ่าตัดตกแต่งเลเบีย โดยวิธี Wedge technique

 • เทคนิคการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก โดยใช้วิธีการ Wedge technique ศัลยแพทย์จะทำการตัดเนื้อเยื่อของแคมเล็กออกเป็นรูปลิ่ม (Wedge Shape) โดยจะเก็บส่วนเนื้อเยื่อและขอบของแคมเล็กไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเย็บแผลในส่วนของขอบแคม ที่อาจทำให้เห็นรอยเย็บของแผลผ่าตัด
 • โดยเทคนิคการผ่าตัดวิธีนี้ มีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้เข้ารับการผ่าตัด มีโอกาสเกิดเนื้อเยื่อตายในส่วนปลายมุมแผล อาจนำไปสู่การเกิดภาวะแผลแยก ทำให้มีการผิดรูปของแคมเล็ก ที่จำเป็นต้องอาศัยการเย็บซ่อม ดังนั้นศัลยแพทย์ต้องประเมิน และพิจารณาผู้ที่ต้องการผ่าตัดในแต่ละราย ก่อนที่จะเลือกใช้เทคนิคการผ่าตัดนี้ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการผ่าตัดในผู้ที่สูบบุหรี่ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน

 

Picture45

 • ขั้นตอนที่ 1 ศัลยแพทย์จะทำการผ่าตัดแคมเล็ก โดยการเลาะผิวหนังด้านนอกของแคมเล็กออกดังรูป  หลังจากนั้นเย็บจุด A และจุด B เข้าด้วยกัน หลังจากนั้น เย็บแนว CA และ CB เข้าด้วยกัน

 

Picture38

 วิธีการผ่าตัดโดย Wedge technique

 

 • ขั้นตอนที่ 2  ทำการเลาะผิวหนังด้านในของแคมเล็กออกดังรูป  หลังจากนั้นเย็บจุด A และจุด B เข้าด้วยกัน แล้วเย็บซ่อมตลอดตามความยาวของแผลผ่าตัดเข้าด้วยกัน
 • โดยแพทย์จะเก็บส่วนเนื้อเยื่อและสีที่เป็นธรรมชาติของขอบแคมเล็กไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเย็บแผลในส่วนของขอบแคมเล็ก ที่อาจทำให้เห็นรอยเย็บของแผลผ่าตัด

 

Picture11

ก่อนทำผ่าตัด
Picture10
   หลังทำผ่าตัด 4 สัปดาห์    

 

3) เทคนิคการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก โดยวิธี Vitasna’s Technique (Modified Wedge Technique or Modified Edge Excision Technique)

 • เทคนิคการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กโดยใช้วิธีการ Vitasna’s Technique (Modified Wedge Technique or Modified Edge Excision Technique) เป็นการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก โดยการปรับแต่งเทคนิควิธีการผ่าตัดตามวิธี Wedge technique หรือโดยการปรับแต่งเทคนิควิธีการผ่าตัดตามวิธี  Simple edge technique หรือเป็นการผ่าตัด ที่รวมวิธีการผ่าตัด Wedge technique กับวิธี Simple edge technique เข้าด้วยกัน

 

Picture45

 

 • ขั้นตอนที่ 1 ศัลยแพทย์จะทำการผ่าตัดแคมเล็ก โดยวิธีการ Wedge technique 
 • โดยการเลาะผิวหนังด้านนอกของแคมเล็กออกดังรูป  แล้วเย็บจุด A และจุด B เข้าด้วยกัน หลังจากนั้นเย็บแนว CA และ CB เข้าด้วยกัน

 

ขั้นตอนผ่าตัดตกแต่งเลเบีย

 

 • ขั้นตอนที่ 2  ทำการเลาะผิวหนังด้านในของแคมเล็กออกดังรูป  หลังจากนั้นเย็บจุด A และจุด B เข้าด้วยกัน แล้วเย็บซ่อมตลอดตามความยาวของแผลผ่าตัดเข้าด้วยกัน
 • ขั้นตอนที่ 3 หลังจากนั้นส่วนที่เป็นรอยย่น หรือขอบแคมเล็กที่มีสีคล้ำจะถูกตัดออก (C)โดยจะเก็บส่วนเนื้อด้านในของแคมเล็กไว้
 • และก็เช่นเดียวกันการผ่าตัดโดยเทคนิคการผ่าตัดวิธีนี้ มีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้เข้ารับการผ่าตัดมีโอกาสเกิดเนื้อเยื่อตายในส่วนปลายมุมแผล อาจนำไปสู่การเกิดภาวะแผลแยก ทำให้มีการผิดรูปของแคมเล็ก ที่จำเป็นต้องอาศัยการเย็บซ่อม ดังนั้นศัลยแพทย์ต้องประเมิน และพิจารณาผู้ที่ต้องการผ่าตัดในแต่ละรายก่อนที่จะเลือกใช้เทคนิคการผ่าตัดนี้ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการผ่าตัดในผู้ที่สูบบุหรี่ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน

 

เทคนิคการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก

 ก่อนทำผ่าตัด
เทคนิคการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก
     หลังทำผ่าตัด 1 สัปดาห์
มีอาการเนื้อเยื่อตายในส่วนปลายมุมแผล (Tip necrosis)

เทคนิคการทำศัลยกรรมตกแล็ก

 ลังทำผ่าตัด 4 สัปดาห์ 
อาการเนื้อเยื่อตายในส่วนปลายมุมแผลดีขึ้น เมื่อแผลหายสนิท