เทคนิคการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก

เทคนิคการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก ซึ่งโดยทั่วไปจะมีวิธี การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก 3 วิธี ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ดีของการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก ขึ้นอยู่กับการเลือกวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมกับ โครงสร้างพื้นฐานของแคมเล็กของผู้ที่ต้องการผ่าตัด รวมทั้งต้องคำนึงถึงความชำนาญของแพทย์ที่จะทำการผ่าตัด ว่ามีความรู้และความชำนาญ ใน เทคนิคการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก ด้วยวิธีใด  

1) เทคนิคการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก โดยวิธี Simple edge excision technique

  • bullet_tickเทคนิคการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก โดยใช้วิธีการ Simple edge excision technique ศัลยแพทย์จะทำการตัดขอบส่วนเกินของแคมเล็ก ซึ่งวิธีการนี้จะเหมาะสมในผู้เข้ารับการผ่าตัดที่ต้องการตัดเนื้อเยื่อบริเวณขอบของแคมเล็ก ในส่วนที่มีสีคล้ำหรือมีรอยย่นทิ้งออกไป
  • bullet_tickวิธีการนี้จะให้ผลการผ่าตัดที่ดี ในผู้เข้ารับการผ่าตัดที่มีแคมเล็ก ที่มีขนาดใหญ่และยาว และมีหนังส่วนเกินในส่วนหนังหุ้มคลิตอริสไม่มากนัก
  • bullet_tickข้อควรระวัง คือการตัดขอบแคมเล็กออกมากเกินไป อาจทำให้เกิดอาการเจ็บเรื้อรังในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์

 

Picture33
วิธีการทำผ่าตัดโดยวิธี Simple edge technique

Picture1

ก่อนทำผ่าตัด     

Picture2

หลังทำผ่าตัด 

 

2) เทคนิคการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก โดยวิธี Wedge technique

  • bullet_tickเทคนิคการทำผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก โดยใช้วิธีการ Wedge technique ศัลยแพทย์จะทำการตัดเนื้อเยื่อของแคมเล็กออกเป็นรูปลิ่ม (Wedge Shape) โดยจะเก็บส่วนเนื้อเยื่อและขอบของแคมเล็กไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเย็บแผลในส่วนของขอบแคม ที่อาจทำให้เห็นรอยเย็บของแผลผ่าตัด
  • bullet_tickโดยเทคนิคการผ่าตัดวิธีนี้ มีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้เข้ารับการผ่าตัด มีโอกาสเกิดเนื้อเยื่อตายในส่วนปลายมุมแผล อาจนำไปสู่การเกิดภาวะแผลแยก ทำให้มีการผิดรูปของแคมเล็ก ที่จำเป็นต้องอาศัยการเย็บซ่อม ดังนั้นศัลยแพทย์ต้องประเมิน และพิจารณาผู้ที่ต้องการผ่าตัดในแต่ละราย ก่อนที่จะเลือกใช้เทคนิคการผ่าตัดนี้ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการผ่าตัดในผู้ที่สูบบุหรี่ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน

 

Picture45

  • bullet_tickขั้นตอนที่ 1 ศัลยแพทย์จะทำการผ่าตัดแคมเล็ก โดยการเลาะผิวหนังด้านนอกของแคมเล็กออกดังรูป  หลังจากนั้นเย็บจุด A และจุด B เข้าด้วยกัน หลังจากนั้น เย็บแนว CA และ CB เข้าด้วยกัน

 

Picture38

 วิธีการผ่าตัดโดย Wedge technique

 

  • bullet_tickขั้นตอนที่ 2  ทำการเลาะผิวหนังด้านในของแคมเล็กออกดังรูป  หลังจากนั้นเย็บจุด A และจุด B เข้าด้วยกัน แล้วเย็บซ่อมตลอดตามความยาวของแผลผ่าตัดเข้าด้วยกัน
  • bullet_tickโดยแพทย์จะเก็บส่วนเนื้อเยื่อและสีที่เป็นธรรมชาติของขอบแคมเล็กไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเย็บแผลในส่วนของขอบแคมเล็ก ที่อาจทำให้เห็นรอยเย็บของแผลผ่าตัด

 

Picture11

ก่อนทำผ่าตัด
Picture10
   หลังทำผ่าตัด 4 สัปดาห์    

อ่านต่อ>>