แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง

แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง กับศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น)

แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง
แพทย์หญิง วิทัศศนา เขตต์กลาง

เป้าหมายของแพทย์หญิง วิทัศศนา กับศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น)คือการทำความเข้าใจและรับฟัง รวมทั้งแก้ไขปัญหาตามความต้องการของผู้หญิงทุกคน ด้วยวิธีการผ่าตัดรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) เช่น การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก (เลเบีย) หรือแคมใหญ่, การผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดหรือผ่าตัดรีแพร์, การผ่าตัดตกแต่งปากช่องคลอด, การผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี และการผ่าตัดแก้ไขหัวหน่าวหรือแคมใหญ่ผิดรูปหลังฉีดซิลิโคน  รวมทั้งแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์

แพทย์หญิง วิทัศศนาซึ่งเป็นผู้ที่มีความล้ำหน้าในด้าน ศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) มากที่สุดคนหนึ่งในปัจจุบัน ได้รับการฝึกหัดจาก นายแพทย์ เดวิด แมทล็อค ผู้ค้นพบวิธีการทำศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ ทั้งนี้นายแพทย์ เดวิด แมทล็อค เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ ในลอสแองเจลิส ประเทศอเมริกา แพทย์หญิง วิทัศศนา จึงเป็นหนึ่งในจำนวนแพทย์ ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันตกแต่งทางนรีเวชโดยเลเซอร์ ในลอสแองเจลิส ประเทศอเมริกา

เกี่ยวกับศัลยกรรมเลเซอร์ตกแต่งช่องคลอดและปากช่องคลอดแพทย์หญิง วิทัศศนา สามารถใช้วิธีการศัลยกรรมเลเซอร์ผ่าตัดแก้ไข กระชับเนื้อเยื่อช่องคลอดหรือปากช่องคลอดที่หย่อนคล้อย , การฉีดเสริมเนินหัวหน่าวหรือการฉีดเสริมแคมใหญ่ และการฉีดเสริม จี สปอท รวมทั้งการผ่าตัดอื่นๆ ของศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น)

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในด้านทางนรีเวชทางเดินปัสสาวะแพทย์หญิง วิทัศศนา ได้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาการผ่าตัดผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น การผ่าตัดแก้ไขภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน, การผ่าตัดแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด และการทําเลเซอร์แก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ด โดยไม่ต้องผ่าตัด

แพทย์หญิง วิทัศศนา ได้มีการผ่าตัดผู้เข้ารับการผ่าตัดจากประเทศต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก ด้วยทักษะที่โดดเด่น และเทคนิคการผ่าตัดที่ประณีต เพื่อผลลัพธ์ที่ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องการ แพทย์หญิง วิทัศศนา ยินดีที่จะรับฟังและพูดคุยเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษา, ความเสี่ยง และประโยชน์ที่จะได้รับ จากการทำศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น) แต่ละชนิดของคุณ

ก่อนการทำศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น)คุณผู้หญิงจะได้รับคำแนะนำอย่างละเอียด เกี่ยวกับหนังสือแสดงความยินยอมในการผ่าตัด ซึ่งระบุรายการความเสี่ยง และภาวะแทรกซ้อนไว้ แพทย์หญิง วิทัศศนา จะแจ้งผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดอย่างตรงไปตรงมา ตัวอย่างเช่น หลังการผ่าตัดอาจมีผิวหนังที่ไม่ได้สัดส่วน หรือมีส่วนที่ยื่นเกินออกมา ในบริเวณแผลที่ทําการผ่าตัด ซึ่งหากภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว ผู้ต้องการผ่าตัดจะได้รับการอธิบาย ให้ทราบถึงวิธีการในการผ่าตัดแก้ไข และต้องใช้เวล-และเสียเวลาในการรักษา

การทำศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น)ต้องอาศัยความพิถีพิถันโดยแพทย์เป็นอย่างมาก รวมทั้งเวลาและความอดทนของผู้ต้องการผ่าตัด ก็มีความสำคัญเช่นกัน เพื่อให้ได้ผลการผ่าตัดที่น่าพอใจ ต้องระลึกไว้เสมอว่า  “ วิธีการผ่าตัดในผู้ต้องการผ่าตัดแต่ละคน จะมีวิธีการผ่าตัดที่แตกต่างกัน –และผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคนก็จะมีผลลัพธ์ของการผ่าตัดที่แตกต่างกัน มีความเป็นไปได้น้อยมาก ที่จะทําให้ผลลัพธ์ของการผ่าตัด ให้ได้ผลดีเหมือนกันทุกคน เพราะผลลัพธ์ที่ดีของการผ่าตัดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ”

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในการทํางานและมากกว่า 20 ปี ในการทํางานด้านศัลยกรรมตกแต่งทางนรีเวช (ศัลยกรรมจุดซ่อนเร้น)— แพทย์หญิง วิทัศศนา สามารถช่วยเหลือ และหาทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้หญิง ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพในการมีเพศสัมพันธ์ และด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ทําให้การผ่าตัดซ้ำ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยลง—ประสบการณ์ที่ยาวนานนี้ ช่วยลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ในการทำศัลยกรรมที่เธอเป็นผู้รับผิดชอบ การวินิจฉัยอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง พร้อมทั้งความจริงใจและความรับผิดชอบ การจัดการกับภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดอย่างเหมาะสม ถือเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งสําหรับแพทย์

แพทย์หญิง วิทัศศนา จะดูแลวางแผนการผ่าตัด ให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละราย ซึ่งจะทำขึ้นภายหลังจากการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เหมาะกับผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละรายให้มากที่สุด เพื่อผลลัพธ์ที่ดี สวยงาม และปราศจากภาวะแทรกซ้อน