ติดต่อเรา ศูนย์จุดซ่อนเร้น โรงพยาบาลยันฮี

ศูนย์จุดซ่อนเร้น โรงพยาบาลยันฮี (Yanhee International Hospital) 

454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 90 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 

สายด่วน 084 – 730 – 6555

อีเมล์ : info@drvitasna.com  หรือ ติดต่อเรา